Vị trí ứng tuyển :

Nhân viên lễ tân sảnh (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

  • Hà Nội,

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :